Nová funkcionalita – Počítání zdvihů vystaveného zboží

Pro smyčkový systém Spider Net+ jsme vyvinuli zajímavý a užitečný doplněk k zabezpečení zboží.

Jedná se o soubor zařízení, které počítá počet zdvihů vystaveného zboží (např. mobilů, fotoaparátů atd.). Manažer prodejny si tak může ve svém PC prohlédnout pomocí grafů nebo tabulek o jaké produkty je největší zájem, jak dlouho je držen a další zajímavé údaje. Pokud má obchodník více prodejen, může si výsledky porovnávat nebo sumarizovat.