Počítání zákazníků

Počítadlo zákazníků PEOPLE COUNTER

Počítadlo zákazníků PEOPLE COUNTER

Počet zákazníků navštěvujících konkrétní obchod, nebo procházející určitým vstupem je velice důležitá a zajímavá informace. Naše počítadlo zákazníků nabízí možnost optické detekce a načtení průchodu osob, a to buď mezi stranami vstupního portálu OZ8, nebo přímo mezi jednotlivými anténami vybavenými počítadlem osob.

Obě varianty umožňují rozlišit přicházejícího a odcházejícího zákazníka díky důmyslné optice v počítadlech. Je proto možné zjistit počty osob navštěvujících prodejnu v přesných denních intervalech, ale i počty zákazníků zdržujících se v těchto intervalech uvnitř prodejny.

Tato data jsou využívána v marketingu pro zjištění počtu zákazníků, počtu osob na prodejně, reakce zákazníků na reklamní akce a také úspěšnosti prodeje jednotlivých směn a plánování personálního obsazení prodejen.

OZ8

Počítadlo zákazníků OZ8 je výborný pomocník pro zjištění návštěvnosti, zejména pro vstupy do prostor, kde nejsou umístěny bezpečnostní antény. Počítadlo monitoruje celou šíři vstupu mezi samotnými počítadly umístěnými na okrajích vstupu, OZ8 se typicky instaluje na strany zárubní dveří, nebo okraje profilů u rolet.

Mechanicky je možné použít variantu počítadel OZ8 v kovových krabičkách s montáží na zárubně nebo počítadel OZ8 na kovových samostatně stojících sloupcích.2pocitadlo-v-krabicce1

 

OZ ve Flatu

Počítadlo zákazníků nejčastěji používáme v kombinaci s RF detektorem FLAT, kdy je optika počítadla umístěna přímo v mechanice detektoru. U této varianty je velkou výhodou přesnost počítání zákazníků, jelikož odečet proběhne vždy mezi jednotlivými dvěma detektory. Při dvou, či více anténních systémech pak dojde k součtu průchodů jednotlivými vstupy a výsledný počet je tak velmi přesný.

1-5A PEOPLE Counter - detail

SW – People Counter

Pro počítadlo zákazníků dodáváme obslužný software – People Counter, který zajišťuje nastavení, komunikaci a ukládání dat a SW – Wiever, pomocí kterého je možné přehledně zobrazit v tabulkách a grafech jednotlivé návštěvnosti prodejen, a to ve zvolených časových intervalech, které nejlépe odpovídají marketingovému záměru klienta.

Počítadlo zákazníků je možné provozovat vzdáleně např. z centrály řetězce prodejen za pomocí Ethernetového převodníku, nebo i místně v jednotlivé prodejně na místním počítači.