Monitoring událostí

Monitoring událostí sleduje on-line komunikaci na lince a graficky zobrazuje aktuální stavy systému.

Jednotlivé hlídané a vystavené produkty jsou zobrazené ve formě grafických bodů. Podle barvy bodu poznáme, v jakém stavu se aktuálně nachází.

Pokud se jako pozadí monitoru vloží např. nákres půdorysu prodejny nebo i fotografii hlídané části prodejny, lze na monitoru přesně vidět, kde došlo např. k narušení nebo kde je zboží nezabezpečeno.

Personál prodejny tak získává dokonalý a srozumitelný přehled o celkovém zabezpečení na svém PC.

  • On-line grafické zobrazení stavu zabezpečení
  • Sledování v místě personálem nebo i vzdáleně na monitoru PC dohledového centra

Sledujete, zda je vystavené zboží korektně zabezpečené, napájené, deaktivováno nebo okamžité zobrazení alarmového stavu včetně zvukové signalizace