Použití

Použití RFID UHF technologie

MIDICO SYSTEM jako první v České republice začal instalovat RFID UHF čtečky z domácí produkce v oblasti zabezpečení zboží.  Nová technologie RFID funguje v UHF pásmu (v Evropě na frekvenci 868 MHz). Výhodou ve srovnání se stávajícími RF nebo AM systémy je, že dokáže detekovat ochranné etikety na větší vzdálenost. V praxi to znamená, že jsme schopni zabezpečit 6 až 8 metrový vstup do prodejny, aniž bychom museli do chráněného průchodu instalovat anténní detektory. Zákazník, tak při vstupu do obchodních prostor, není nijak omezován a zároveň vstup do prodejny působí vzdušnějším a elegantnějším dojmem. RFID čtečka reaguje pouze na jedinečný kód nahraný v ochranných etiketách, díky tomu nedochází k falešným poplachům způsobeným ochrannou etiketou, nebo k rušení anténních detektorů z jiných obchodů v okolí prodejny.

Zásadní vylepšení přináší tato technologie i pro oblast logistiky a skladového hospodářství. Systém totiž dokáže přečíst najednou velké množství RFID etiket (např. všechny položky na paletě) na větší vzdálenosti. Technologie se tak považuje za nástupce klasického čtení z čárových kódů. Díky této funkci dokážete RFID systém mnohem rychleji provádět inventury, například pomocí ručních RFID čteček. Což velmi zrychluje práci se sledováním nebo naskladňováním zboží.

Využití této technologie můžeme samozřejmě uplatnit v daleko širším rozsahu. Jedná se například o výrobní procesy, kde můžeme do RFID tagů zapisovat vybrané údaje. RFID se skvěle hodí také pro zabezpečení administrativních budov, knihoven a škol. Využití tato technologie nachází i ve sportu, tam se zase systém využívá u hromadných závodů (např. běžeckých), kde jsme schopni měřit čas u většího počtu účastníků. Zařízení se rovněž používá pro ovládání závor a bran.

Hlavní výhody:

  • Detekce na větší vzdálenosti
  • Zabezpečení 6 až 8 metrových vstupů bez antén v průchodu
  • Omezení falešných poplachů
  • Načítání velkého množství kódů najednou
  • Možnost čtení i zápisu dodatečných údajů do RFID etiket
  • Čtení a zápis i z ukryté etikety

Leták RFID

Leták Parking RFID