Vzdálený náhled

Vzdálený náhled na jednotlivé kamery nebo celkový pohled na všechny kamery současně je neocenitelná vlastnost všech současných systémů.

Na IP kamery  lze  nahlížet v nejlepší  kvalitě na každou kameru jednotlivě bez zkreslení , nebo ji provozovat samostatně jako přehledovou, kdy potřebujeme pouze celkový pohled na prostor, který nás zajímá – kancelář, malá prodejna, výrobna , pokladna či parkovací místo.

Analogový i hybridní systém tento vzdálený náhled také umožňují  a to až po zpracování obrazu na DVR rekordéru s  předem danou kvalitou, která DVR podporuje.

Využití  vzdáleného náhledu je velice příjemné a komfortní a to z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého mobilního telefonu na světě,  připojeného k internetu  za pomoci SW dodávaného jednotlivými výrobci kamerových systémů.

Můžete si tak s přehledem  na mobilním  telefonu zobrazit pohled na váš dům, kancelář či prodejnu v reálném čase.

Z výhodou se z vašeho počítače stane video dispečink pro dohled na jednotky  i desítky prodejen, provozoven nebo venkovních prostor a pak můžete neprodleně reagovat na vzniklou situaci.

Ze vzdáleného místa je také dostupné prohlížení  záznamů událostí, které jsou nahrány v kamerovém systému a zpětně pak dohledat situace v minulosti.

Vzdálený náhled je silným prostředkem, jak chránit majetek i osoby.