Vzdálená správa

KEAS software

Nejmodernější radiofrekvenční elektronika STEAD je vybavena komunikační linkou CAN, která umožňuje spolehlivé řízení systému, a zároveň komunikaci z RF detektoru ven. Ovládací a servisní software KEAS umožňuje pomocí Ethernetového připojení vzdáleně, z kteréhokoliv místa na světě, nastavit systém a použít diagnostických a komunikačních dat pro správu funkcí a parametrů všech systému. Software KEAS se používá pro komunikaci se systémem RF detektoru STEAD a zároveň detektoru aluminiových fólií DeTAl. Po stejné komunikační lince jsou také předávány data z počítadel zákazníků People Counter.

Velikou výhodou vzdálené správy je možnost servisního zásahu na systému, nebo diagnostika událostí vzdáleně bez nutného fyzického servisního zásahu technikem. Tato možnost výrazně šetří náklady na údržbu a provoz systému STEAD.

Okamžitá reakce na stav systému a jeho nastavení je unikátní technickou i finanční výhodou vzdálené správy systémem KEAS.