Radiofrekvenční anténní detektory

Společnost MIDICO SYSTEM, s.r.o. po dobu více jak 20 let, pomáhá chránit zboží v obchodech dnes již nepostradatelnými RF detektory. Naše společnost se zabývá návrhem, výrobou, instalací a také servisem těchto systémů. Nejoblíbenější radiofrekvenční ochranou zboží je kombinace RF detektoru pro detekci pevných a papírových etiket s optickým počítadlem vstupů zákazníků a detektorem aluminiových folií. Tato trojkombinace nabízí nejefektivnější ochranu zboží jak proti laickým, tak i profesionálním pachatelům krádeží a zároveň využití počítadla zákazníků pro marketingové účely. Velkou technickou výhodou je možnost vzdáleného ovládání, nastavení a komunikace se všemi částmi systému přes internet pomocí systému KEAS z jakéhokoliv místa, nebo servisního střediska. Tímto se velmi snižuje nutnost fyzické kontroly systému a optimalizují se náklady na provoz.

Stead  FLAT je moderní a výkonný radiofrekvenční detektor,  který svým designem koresponduje s nejnovějšími trendy používaných materiálů, jako je  plexisklo a aluminiový profil. Kombinace přijímačů (RX) a vysílačů (TX) umožňuje montáž více anténních systémů. Do antén může být integrováno počítadlo zákazníků a detektor aluminiových fólií.

 • Moderní design
 • Výkonný detektor RF a zaručená detekce ochranných prvků
 • Kombinace s Počítadlem zákazníků – PEOPLE COUNTER
 • Kombinace s Detektorem aluminia – DETAL
 • Barevné varianty – průhledné, bílé, kouřové plexi sklo, nebo stříbrné plocha
 • Reklamní plocha – po vložení grafiky
 • Vzdálené servisní ovládání přes internet systémem KEAS
 • Zobrazení Alarmu opticky, zvukově i vzdáleně pagerem
 • Pracovní frekvence 8,2 MHz – detekce pevných i papírových etiket

Stead SNAKE je designová zakázková varianta radiofrekvenčního detektoru, která je navržena pro využití v prodejnách, kde je kladen důraz na stylovost, design a výjimečnost prodejních prostor a nabízeného zboží.  Kombinace přijímačů (RX) a vysílačů (TX) umožňuje montáž více anténních systémů.

Sestava vždy obsahuje RX-TX s možností rozšíření na víceanténní systémy.

 • Originální design
 • Barevné provedení dle zákaznického zadání
 • Výkonný detektor RF a zaručená detekce ochranných prvků
 • Vzdálené servisní ovládání přes internet systémem KEAS
 • Zobrazení Alarmu opticky, zvukově i vzdáleně pagerem
 • Zakázková výroba
 • Pracovní frekvence 8,2 MHz – detekce pevných i papírových etiket

Stead KOV je tradiční oblíbený typ detektoru RF, tvořený mechanikou z kovového trubkového rámu s  lakovaným povrchem ve stříbrné barvě (RAL 9006). Tento typ antén vyniká vysokou mechanickou odolností. Kombinace přijímačů (RX) a vysílačů (TX) umožňuje montáž více anténních systémů.

Sestava vždy obsahuje RX-TX s možností rozšíření na víceanténní systémy.

 • Tradiční odolný detektor KOV – LAK
 • Výkonný detektor RF a zaručená detekce ochranných prvků
 • Možnost zakázkové barvy laku např. černá
 • Vzdálené servisní ovládání přes internet systémem KEAS
 • Zobrazení Alarmu opticky, zvukově i vzdáleně pagerem
 • Pracovní frekvence 8,2 MHz – detekce pevných i papírových etiket

Mono FLAT je jedno anténní  radiofrekvenční detektor, který svým designem koresponduje s nejnovějšími trendy používaných materiálů, jako je plexisklo a aluminiový profil. Pracovní frekvence 1,95MHz – umožňuje detekci pevných etiket a frekvence 8,2 MHz umožňuje detekci pevných, ale i papírových ochranných etiket.

Tento systém nabízí efektivní variantu detekce na obě strany od detektoru, a proto detektor může stát uprostřed chráněné zóny např. uprostřed širších dveří, nebo mezi pokladními boxy.

Systém má možnost rozšíření mono antény, která je vybavena pouze jednou elektronikou, o jednu nebo i dvě pasivní antény, tímto způsobem lze snadno a ekonomicky výhodně realizovat 3 anténní vstup.

 • Mono systém pouze s jednou anténou
 • Přidáním jedné nebo dvou pasivních antén získáme víceanténní systém
 • Barevné varianty – průhledné, bílé, kouřové plexi sklo, nebo stříbrná plocha
 • Reklamní plocha – po vložení grafiky
 • Zobrazení Alarmu opticky i zvukově
 • Pracovní frekvence 8,2 MHz nebo 1,95MHz

Mono KOV je tradiční oblíbený typ detektoru RF, tvořený mechanikou z kovového trubkového rámu s  lakovaným povrchem ve stříbrné barvě (RAL 9006). Tento typ antén vyniká vysokou mechanickou odolností.  Nabízíme variantu pouze jedné mono antény, nebo v sestavě s jednou nebo i dvěma pasivními anténami.

 • Mono systém pouze s jednou anténou
 • Přidáním jedné nebo dvou pasivních antén získáme víceanténní systém
 • Možnost zakázkové barvy laku např. černá
 • Zobrazení Alarmu opticky i zvukově
 • Pracovní frekvence 8,2 MHz nebo 1,95MHz

Vzorová instalace antén STEAD

Vzorové zapojení 2 anténního radiofrekvenčního systému typu STEAD.

Vzdálená správa

Radiofrekvenční antény typu STEAD jsou vybaveny komunikační linkou CAN, která umožňuje spolehlivé řízení systému, a zároveň komunikaci z RF detektoru ven. Ovládací a servisní software KEAS umožňuje pomocí Ethernetového připojení vzdáleně, z kteréhokoliv místa na světě, nastavit systém a použít diagnostických a komunikačních dat pro správu funkcí a parametrů všech systému.

EU Bezpečnostní normy

Všechny naše radiofrekvenční systému splňují tyto Evropské bezpečnostní normy:

ETSI EN 300 330-2 V1.3.1:2006-11
ETSI EN 300 330-1 V1.5.1:2007-01
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008-10
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2003-08